FANDOM


Frank

Frank- jeden z Pradawnych Bogów.

Pradawni Bogowielemurze bóstwa, w które wierzy większość mieszkańców Madagaskaru. Są oni elementem religii politeistycznej, czyli takiej, w której bogów jest wielu.

Znani Pradawni Bogowie

Najbardziej znani widzom są dwaj Pradawni Bogowie - Frank i Larry. Wiążą się z nimi dwa również dwa znane święta - Frank-Ofiarowanie, kiedy lemury piszą jedno życzenie na kamieniu i wkładają do balona, jaki potem zostaje wzniesiony ku niebu (Błyskotliwy Wróg) i co miesięczne składanie części majątku dla Frank'a (Frank, jesteś tam? To ja, Julian). Póki, co jedynym odcinkiem, w którym ujawnili się prawdziwi Pradawni Bogowie jest Frank, jesteś tam? To ja, Julian, kiedy Frank zsyła piorun na Morta sterującego robotem przebranym za Larry'ego.

Zaś w odcinku Kapitanie, mój kapitanie dowiadujemy się o bogini Gladys. W określonym czasie lemury składają jej ofiarę - część swoich mango. Monarcha ma zadanie pobłogosławić pierwszy owoc. Julian robił to z chęcią w przeciwieństwie do swojej matki, która trąciła mango rękawiczeką i chciała odejść.

Wierzenia

W wielu odcinkach można zobaczyć, jak Król Julian mówi, coś o Pradawnych Bogach. Jego wierzenia są pokazywane w odcinku Dyrektor X, kiedy Julian razem z towarzyszami tańczy na "hopsalni" w duży upał, aby Pradawni Bogowie przerwali tę suszę. Ta scena jest przedstawiana w tym odcinku dużo razy w innych miejscach. Tymi, którzy komunikują się z Pradawnymi Bogami są szamani. Do dzisiaj znamy dwoje szamanek - Masikurę i Maggie Niedomydą.

Linki zewnętrzne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.